นิกร การุณวงศ์  

best viewed with 640*480 and MSIE
 
 
 
 

 

สโกด้า (Skoda)

บทเริ่มต้น
สตู๊ดเก๋ง
ซิงเกอร์สปอร์ต
ฮิลแมนเก๋ง
แน๊ชเก๋ง
มอริสเก๋ง
สโกด้า
ฟอร์ดเก๋ง
สะแตนดาร์ดเก๋ง
พลีมัธเก๋ง
เอ็ม ยี สปอร์ต
ออสตินเก๋ง
ว้อกซฮอลล์เก๋ง

บทส่งท้าย

สโกด้าตอนเดียวแบบสปอร์ตที่นิกรใช้นี้จะมีสีน้ำเงินแก่ แม้ว่ารถคันนี้จะเป็น
รถส่วนตัวของนิกร ผมยังเคยเห็นคนในบ้านการุณวงศ์ขับมันกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าคุณวิจิตรฯ นันทา หรือประไพ นิกรขับสโกด้าตอนเดียวแบบสปอร์ตคันนี้
จนกระทั่งเขาได้เข้าหุ้นซื้อฟอร์ดเก๋งกับพล หลังจากนั้นสโกด้าคันนี้ก็มีบทบาท
น้อยลง และเมื่อนิกรมี เอ็ม ยี แบบสปอร์ตอีกคันหนึ่ง สโกด้าคันนี้ก็ตกเป็นของ
นันทาแทน

รถสัญชาติ Czech ยี่ห้อนี้มีประวัติที่ยาวนานประมาณ 100 ปีมาแล้ว กล่าวได้
สั้นๆ ก็คือมีการเริ่มผลิต Skoda คันแรกเมื่อปีพ.ศ. 2448 ความนิยมในรถ Skoda
นี้มีมากจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2489 ได้มีการประกาศให้เป็นบริษัทรถยนต์แห่งชาติ
(พูดง่ายๆ คือถูกยึดเป็นของรัฐ) ซึ่งทำให้ผูกขาดผลิตและจำหน่ายรถยนต์ภายใน
Czech เพียงยี่ห้อเดียว และหลังจากยุคสงครามเย็นในยุโรปสิ้นสุดลง ในปีพ.ศ.
2534 รัฐบาล Czech ก็ขาย Skoda ให้ Volkswagen Group นับเป็นยี่ห้อที่สี่
ต่อจาก VW, Audi และ Seat และเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ยังคงผลิตรถออกมาขายจนถึง
ในปัจจุบัน

ที่เห็นในภาพเป็นรถ Skoda ตอนเดียวรุ่น 422 ซึ่งมีจำหน่ายในยุโรปตั้งแต่
พ.ศ. 2472

 
 
 
 

 

All texts provided by this web site are intended for private uses only. Our main objectives are to promote "Sam-Gler" to all cyberspace surfers and to memorize one of the greatest writers in Thai fiction history, Por. Intarapalit. In short, all contents are for education purpose only. Any duplication or reissue of the contents for any other purpose must be avoided. Any occurrence arising out of and/or in connection with the said violation shall not be a scope of Webmaster's responsibilities.
For problems or questions regarding this web contact
Webmaster.
Last updated: 02-08-1998.