ดร. ดิเรก ณรงค์ฤทธิ์  

best viewed with 640*480 and MSIE
 
 
 
 

 

โครงการสามเกลอ

โครงการสามเกลอนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล จากสมาชิก หรือทำการชักชวนให้สมาชิกทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ที่เกี่ยวกับสามเกลอ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากความคิดของผมเอง หรือจากการเสนอแนะจากสมาชิก

ถ้าท่านมีข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับโครงการสามเกลอนี้ กรุณา email มายัง Webmaster


รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการ

กรุณา Click ที่ชื่อของโครงการข้างล่าง เพื่อเข้าไปเยี่ยมชมรายละเอียดและความคืบหน้าของแต่ละโครงการ

โครงการที่ 1 - รวบรวมรายชื่อตอนของสามเกลอ

 • วัตถุประสงค์ ==> รวบรวมรายชื่อตอนของสามเกลอ ที่ไม่ได้มีการตีพิมพ์ หรือวางจำหน่ายในปัจจุบัน ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเป็นแหล่งให้สมาชิกที่ตกหล่นยังไม่ได้อ่านบางเล่ม ได้มีโอกาสที่จะติดต่อกับเจ้าของหนังสือ
 • สมาชิก ==> เจ้าของหนังสือส่งรายละเอียดและเรื่องย่อ ของแต่ละตอน
 • เป้าหมาย ==> 1,000 ตอน
 • สถานะปัจจุบัน ==> รวบรวมได้ 264 ตอน (17/05/98)

โครงการที่ 2 - เรียงลำดับสามเกลอชุดวัยหนุ่ม

 • วัตถุประสงค์ ==> จัดเรียงลำดับสามเกลอชุดวัยหนุ่ม ที่ถูกตีพิมพ์โดยผดุงศึกษา จำนวน 135 ตอน ให้เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง และตามความต่อเนื่อง
 • สมาชิก ==> เสนอแนะข้อสังเกตที่ได้จากการอ่าน
 • เป้าหมาย ==> 80% ของ 135 ตอน
 • สถานะปัจจุบัน ==> เรียงได้ 58 ตอน (21/09/98)

โครงการที่ 3 - รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการอ่านสามเกลอ

 • วัตถุประสงค์ ==> รวบรวมเรื่องราว รูปภาพของสิ่งต่างๆและสถานที่ ที่ป.อินทรปาลิตกล่าวถึงไว้ในสามเกลอ
 • สมาชิก ==> หาข้อมูล รูปภาพ เรื่องราวที่เกี่ยวกับสามเกลอ หรือถามข้อสงสัย
 • เป้าหมาย ==> ตอบข้อสงสัยของสมาชิกให้ได้ทุกปัญหา
 • สถานะปัจจุบัน ==> 2 คำถาม 9 คำตอบ (21/09/98)

All texts provided by this web site are intended for private uses only. Our main objectives are to promote "Sam-Gler" to all cyberspace surfers and to memorize one of the greatest writers in Thai fiction history, Por. Intarapalit. In short, all contents are for education purpose only. Any duplication or reissue of the contents for any other purpose must be avoided. Any occurrence arising out of and/or in connection with the said violation shall not be a scope of Webmaster's responsibilities.
For problems or questions regarding this web contact
Webmaster.
Last updated: 24-06-1998.