พล พัชราภรณ์  

best viewed with 640*480 and MSIE
 
 
 
 

 

โครงการที่ 1 - รวบรวมรายชื่อตอนของสามเกลอ

อย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าสามเกลอพล นิกร กิมหงวน มีกว่าหนึ่งพันตอน และตีพิมพ์ โดยหลายสำนักพิมพ์ หลังจากที่ผมเปิด Home Page นี้ได้เกือบหนึ่งเดือนแล้ว ผมได้รับ email หลายฉบับอยากจะให้ Home Page แห่งนี้ได้รวบรวมรายชื่อตอนทั้งหมด เท่าที่จะหาได้ จากสมาชิกและเหล่า Surfers ทั้งหลาย จึงอยากจะให้ท่านที่สะสมกรุณาสละเวลาสักเล็กน้อย ในการส่งข้อมูล เพื่อที่แฟนๆ สามเกลอทุกคนจะได้ทราบว่าตัวเองยังตกหล่นไม่ได้อ่านเล่มไหนบ้าง

หลักเกณฑ์ในการส่งรายชื่อหนังสือสามเกลอ

หลักเกณฑ์ก็มีง่ายๆ ดังต่อไปนี้

  • รายชื่อตอนต้องไม่ใช่ 135 ตอนที่ถูกตีพิมพ์ และยังคงขายอยู่ในปัจจุบัน ดูรายละเอียดจาก Section "ข้อมูลสามเกลอ"
  • กรุณาส่งรายชื่อตอนที่ท่านเป็นเจ้าของอยู่เท่านั้น (สามารถส่งรายชื่อซ้ำกับรายชื่อที่มีอยู่ได้)
  • กรุณาส่งรายชื่อทาง email โดยควรจะมีรายละเอียดของแต่ละตอนดังต่อไปนี้
  1. ชื่อตอน
  2. สำนักพิมพ์
  3. เป็นตอนสามเกลอสมัยหนุ่ม หรือสมัยที่ลูกๆ ของพวกเขามีบทบาทด้วย
  4. เนื้อเรื่องอย่างย่อ
  5. ราคา (ถ้าเป็นไปได้)
  6. ปีพ.ศ. ที่ตีพิมพ์ (ถ้าเป็นไปได้)

รายชื่อตอนของสามเกลอที่หายาก

รวบรวมได้ 264 ตอนแล้วครับ ขอขอบคุณสำหรับนักสะสมสามเกลอทุกท่าน ที่ให้ข้อมูล ข้อมูลข้างล่างนี้เกิดจากความช่วยเหลือของทุกคน และจะมีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ตลอดไป

รายละเอียดของทุกตอนที่ผมรวบรวมเอาไว้ สามารถชมได้โดยการ Click ที่ Link ข้างล่างนี้

รายชื่อของสามเกลอตอนหายากลำดับที่ 254 ถึง 264
รายชื่อของสามเกลอตอนหายากลำดับที่ 227 ถึง 253
รายชื่อของสามเกลอตอนหายากลำดับที่ 201 ถึง 226
รายชื่อของสามเกลอตอนหายากลำดับที่ 151 ถึง 200
รายชื่อของสามเกลอตอนหายากลำดับที่ 101 ถึง 150
รายชื่อของสามเกลอตอนหายากลำดับที่ 051 ถึง 100
รายชื่อของสามเกลอตอนหายากลำดับที่ 001 ถึง 050
 

All texts provided by this web site are intended for private uses only. Our main objectives are to promote "Sam-Gler" to all cyberspace surfers and to memorize one of the greatest writers in Thai fiction history, Por. Intarapalit. In short, all contents are for education purpose only. Any duplication or reissue of the contents for any other purpose must be avoided. Any occurrence arising out of and/or in connection with the said violation shall not be a scope of Webmaster's responsibilities.
For problems or questions regarding this web contact
Webmaster.
Last updated: 15-05-1998.