กิมหงวน ไทยแท้  

best viewed with 640*480 and MSIE
 
 
 
 

 

ทำไมดวงจันทร์ถึงลั่นป้อ

เพลงดวงจันทร์ เนื้อเดิมที่คุณหลวงวิจิตรวาทการแต่งไว้เป็นเพลงโรแมนติกหวาน ๆ
แต่เมื่อกิมหงวนนำมาร้องตามสไตล์กิมหงวนนั้น ถ้าไม่มีทะลึ่งปนก็ไม่ใช่กิมหงวน
จากการสอบถามญาติผู้ใหญ่ของผม ผมเชื่อว่าคุณ ป.กำลังนึกถึงเพลงที่เด็ก ๆ รุ่นโน้น
ร้องเล่นกัน ซึ่งเด็กรุ่นหลังไม่รู้จักกันแล้ว สมัยโน้นถ้าเด็ก ๆ นั่งกันอยู่แล้วมีกลิ่นไม่
สะอาดลอยมาโดยไม่มีใครยอมรับเป็นเจ้าของ ก็จะมีพิธีหาแหล่งที่มาโดยร้องเพลงไป
พลางชี้ไปตามเด็ก ๆ แต่ละคนทีละคำ(เหมือนเล่นจ้ำจี้มะเขือเปาะ) ไปจบลงที่ใครก็
คนนั้นแหละ น่าเสียดายที่ผู้ใหญ่ของผมจำเนื้อร้องได้ไม่หมด แต่เป็นทำนองนี้:

"ใครตด ก้นเน่าก้นหนอน พระอินทร์ถือศร ขี่ม้าไล่ฟัน ดวงจันทร์ลั่นป้อ..."
แล้วต่อไปอีก 2-3 วรรค

คุณ ป. คงนึกหมั่นไส้คุณหลวงวิจิตรฯ ที่แต่งไว้หวานแหววเกินเหตุ เลยเอาคำร้อง
เด็กเล่นนี้มาล้อ นอกจากดวงจันทร์ลั่นป้อที่พูดกันอยู่บ่อย ๆ ในหลายตอนแล้ว ในตอน
หกเขยตีคลี ซึ่งเสี่ยกิมหงวนเล่นละครการกุศลบำรุงกองทัพ (เป็นตัวพระอินทร์ในเรื่อง
สังข์ทอง) ยังมีการพูดถึง พระอินทร์ถือศรขี่ม้าไล่ฟันด้วย ก็มาจากคำร้องเล่นเดียวกัน
นี้เอง

อภิรัตน์ (00292)
21 กันยายน 2541


All texts provided by this web site are intended for private uses only. Our main objectives are to promote "Sam-Gler" to all cyberspace surfers and to memorize one of the greatest writers in Thai fiction history, Por. Intarapalit. In short, all contents are for education purpose only. Any duplication or reissue of the contents for any other purpose must be avoided. Any occurrence arising out of and/or in connection with the said violation shall not be a scope of Webmaster's responsibilities.
For problems or questions regarding this web contact
Webmaster.