กิมหงวน ไทยแท้  

best viewed with 640*480 and MSIE
 
 
 
 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ป. อินทรปาลิต

ผมมีข้อมูลจะเพิ่มเติมเล็กน้อย เกี่ยวกับคุณป.อินทรปาลิต โดยได้มาจากการสนทนา
กับผู้ใหญ่ที่นับถือ และเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์เก่าแก่ในเวิ้งนครเขษม ผู้ใหญ่ท่านนั้น
ได้มีโอกาสร่วมทำงาน และพบปะกับคุณป.อยู่เสมอๆ ผมขอสรุปข้อมูลบางอย่างดังนี้

๑. คุณป.อินทรปาลิตเป็นนักเขียนที่มีรายได้ดีที่สุดคนหนึ่ง ในบรรดานักเขียนไทย
ในยุคนั้น ท่านมีรายได้ทุกวัน เบิกเงินค่าเขียนล่วงหน้าได้ทุกเวลา อาจจะเป็นเพราะ
ระบบการจัดจำหน่ายหนังสือและธุรกิจการพิมพ์ในสมัยนั้น ซึ่งแตกต่างกับการตลาด
หนังสือในปัจจุบัน ทำให้นักเขียนอาชีพไม่สามารถสร้างฐานะให้มั่นคงได้จากการเขียน
หนังสือเพียงอย่างเดียว ขณะที่คุณป.มีชีวิตอยู่ ท่านก็มีความพอใจกับระบบตอบแทน
ค่าเขียนในสมัยนั้น ผมเองได้พยายามถามผู้ใหญ่ว่าคุณป.พอใจหรือไม่ ท่านผู้ให้ข้อมูล
ซึ่งทำงานร่วมกับคุณป. ยืนยันว่าคุณป.พอใจ

๒.คุณป.อินทรปาลิตท่านชอบชมภาพยนตร์มาก ปกติท่านจะดูรอบทุ่ม และจะแวะมา
ที่สำนักพิมพ์เสมอ ท่านจะพิมพ์ต้นฉบับสามเกลอด้วยพิมพ์ดีดทันที มีสามเกลอจำนวน
หลายๆ ตอนที่มีแรงจูงใจจากภาพยนตร์ เช่นหนังคาวบอย มนุษย์ต่างดาว
หนังวิทยาศาสตร์ หนังผี ท่านพิมพ์ต้นฉบับด้วยความรวดเร็วใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงครึ่ง
หลังจากนั้นก็จะส่งต้นฉบับไปโรงพิมพ์ทันที ในสมัยนั้นการห่อหนังสือสามเกลอก็จะทำ
ในเวลาเย็นเพื่อจะส่ง"รวมห่อสายส่ง"เพื่อส่งขายทั่วประเทศ เอเย่นต์ต่างจังหวัดนั้น
มีประมาณห้าสิบร้านค้า สามเกลอวางตลาดพร้อมกันทั้งต่างจังหวัดและกรุงเทพทุกวัน
บางวันพิมพ์ถึง ๓ ฉบับก็มี ขณะที่ทำการห่อหนังสือเพื่อทำการส่ง คุณป.ท่านก็จะอยู่ด้วย
และมักจะไปดูหนังรอบดึกพิเศษประมาณเที่ยงคืน

๓.คุณป.อินทรปาลิต ท่านเป็นคนสุภาพทั้งกายวาจาใจ ผู้ใหญ่ที่ผมสนทนาด้วยบอกว่า
คุณป. เป็นผู้ดี มีความเสมอต้นและปลาย ไม่เหมือนนักเขียนบางคนในสมัยนั้น ที่ชอบเมา
ชอบเอาหนังสือไปเป็นจำนวนมากๆ โดยไม่จ่ายเงิน คุณป.เป็นสุภาพบรุษที่ดีเสมอมา

๔.สำนักพิมพ์หลายสำนักพิมพ์ในเวิ้งนครเขษม ยังมีลิขสิทธ์ในการพิมพ์สามเกลอ
ซึ่งในลิขสิทธิ์นั้นเป็นเพียงจดหมายบอกชื่อเรื่อง มีเรื่องจำนวนมากที่ไม่มีต้นฉบับ
และไม่เคยพิมพ์อีกเลยหลังจากการพิมพ์ครั้งแรก ผมคิดว่ามีเกินครึ่ง การซื้อลิขสิทธิ์
ล่วงหน้าในแบบนี้ ถือว่าเป็นความสัมพันธ์พิเศษจริงๆ

ผมมีความนับถือและเคารพคุณป.อินทรปาลิตเป็นอย่างสูง และจะพยายามหาข้อมูล
เพิ่มเติ
มในด้านต่างๆ ถ้าเป็นไปได้อยากจะอ่านต้นฉบับสามเกลอแบบพิมพ์แท้ๆ จาก
คุณป.สักครั้ง ข้อที่ได้มานั้นเป็นข้อมูลด้านเดียว หากเวบมาสเตอร์คิดว่าพอจะเป็น
ประโยชน์ ผมก็ดีใจ

KRIT (00330)
4 กันยายน 2541


All texts provided by this web site are intended for private uses only. Our main objectives are to promote "Sam-Gler" to all cyberspace surfers and to memorize one of the greatest writers in Thai fiction history, Por. Intarapalit. In short, all contents are for education purpose only. Any duplication or reissue of the contents for any other purpose must be avoided. Any occurrence arising out of and/or in connection with the said violation shall not be a scope of Webmaster's responsibilities.
For problems or questions regarding this web contact
Webmaster.