ส่งเพจมาให้ผมทาง ICQ โดยใช้ ICQ Web-Pager Panel

กรุณาพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการส่งและรายละเอียดอื่นๆ แล้วกดปุ่ม 'SEND'
ICQ Web-Pager PanelWhat is ICQ, Download
ICQ PeopleSpace Directory
View My Page

Page an ICQ User
โปรแกรมนี้ถูกปรับปรุงจาก ICQ WEB-PAGER PANEL

Download and Install This Panel